Farmer Landing with Healthy Organic

Organic Blog

The "greenest" foods are healthy foods. Whether you eat meat or are strictly vegetarian or vegan, these are the foods that are good for you and good for the planet. In 4 weeks you can make the switch to a diet of delicious, whole, organic foods, local foods, artisan foods with fewer pesticides, hormones, antibiotics, genetically modified ingredients or chemical additives.

Eat Organic Food. To Life and a Healthy Body

  1. Anti Cancer Soursop

    Many sites on the internet advertise and promote soursop/graviola capsules as a cancer cure. According to Cancer Research UK, there...
  1. บีทรูท ผักกระถาง

    บีทรูทนั้นถือเป็นผักเพื่อสุขภาพประจำเมืองหนาวที่ปลูกกันมากทางภาคเหนือของบ้านเรา ในแถบภาคกลางก็สามารถปลูกได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะฤดูหนาว

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ คุณค่าข้าวไทย

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ แตกต่างอย่างมีมูลค่า ในตัวของมันเอง เพราะในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหากถามว่ารู้จัก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Rice Berry) หรือไม่ เชื่อว่าหลายคนคงตอบว่าไม่รู้จัก แต่ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาข้าวชนิดนี้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการข้าวไทย

โดยเฉพาะหลังจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัท ชิงตั๊ก กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ในการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ จำนวน 700 ตัน ซึ่งบริษัท ชิงตั๊ก กรุ๊ป จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการผลิตเป็นจำนวนเงิน 49,000,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) และให้การสนับสนุนในเรื่องภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกันมีเกษตรกรบางรายนำ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่” ไปแปรรูปและสร้างรายได้สูงถึงไร่ละสองแสนบาทเลยทีเดียวข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Rice Berry) คืออะไร

ข้าวพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ร่วมมือกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์ โดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จากนั้นได้ทำการศึกษาเพาะปลูก จนสามารถส่งเสริมให้เกิดการเพาะปลูกได้อย่างกว้างขวาง

พันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวดอกมะลิ105 จึงไม่เป็นสีดำ แต่มีลักษณะเป็นสีแดงแบบลูกเบอร์รี่ (ลูกหม่อน) ที่สุกแล้ว รูปร่างเมล็ดเรียวยาวเมื่อหุ้งป็นข้าวเจ้าจะมีลักษณะเป็นสีม่วงเข้ม มีความนุ่มนวลแต่ยืดหยุ่นรสชาติอมหวาน มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนั้นยังสะดวกในการหุงโดยสามารถปรับปริมาณการใส่น้ำได้ตามความชอบว่าจะรับประทานแบบใด หรือจะทำเป็นข้าวต้มก็ได้ ที่สำคัญคือ สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี และสามารถต้านทานโรคไหม้ในข้าวได้ดีมากอีกทั้งทนทานต่อสภาพธาตุเหล็กเป็นพิษในดินได้อีกด้วย

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ Rice Berry

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่” ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยตลาดเป้าหมายที่สำคัญของข้าวไรซ์เบอร์รี่ แบ่งออกเป็น 2 ตลาดใหญ่ ๆ คือ

1. ข้าวไรซ์เบอร์รี่สำหรับบริโภค ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวที่พัฒนาสายพันธุ์โดยคนไทย ทำให้มีความแตกต่างจากข้าวทั่วๆไปในท้องตลาด โดยเฉพาะคุณสมบัติที่โดดเด่นเรื่องการต้านอนุมูลอิสระส่งผลให้ตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ

2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากจุดเด่นเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระ ทำให้มีการนำข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น น้ำมันรำข้าว วุ้นข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไอศกรีมจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ฯลฯ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ดูจะทำเงินให้แก่เกษตรกรมากคือ การแปรรูปเป็นน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ และนำไปจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ Rice Berry

หัวใจแห่งความสำเร็จของ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่” คือ ประสิทธิภาพในการ “ต้านอนุมูลอิสระ” โดยจากการศึกษาพบว่า ข้าวยิ่งมีสีม่วงเข้มมากเท่าใดประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระจะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 35.3-214.7 umole/g เมื่อนำเข้าข้าวสายพันธุ์ต่างๆ มาเปรียบเทียบกับน้ำผลไม้พร้อมดื่มหรือน้ำชาเขียวพบว่า ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าเกือบ 100 เท่าเลยทีเดียวข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่จึงเป็นแหล่งอาหารที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระสูง การที่ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระพอเพียงต่อความต้องการในแต่ละวัน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็งได้

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ Rice Berry

นอกจาก สารต้านอนุมูลอิสระสูง แล้ว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ยังมีสารอื่นๆ ที่เป็นประโยนช์ในเมล็ดข้าว อาทิ เบต้าแคโรทีน, แกมมาโอไรซานอล, วิตามินอี, แทนนิน, สังกะสี, มีกรดโฟลิก (โฟเลต) ซึ่งมีความจำเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะสตรีตั้งครรภ์ มีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ฯลฯ ขณะที่ในส่วนของรำข้าวและน้ำมันรำข้าว ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงเหมาะสำหรับนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีกด้วย

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ Rice Berry

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นและแตกต่างจากข้าวทั่วไป รวมทั้งโอกาสทางการตลาดที่ชัดเจน ทำให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ก้าวขึ้นมาเป็นทางเลือกใหม่และเป็นความหวังใหม่ในการปลูกข้าวของเกษตรกรไทย

อ้างอิงเนื้อหาจาก นิตยสารข้าวไทย ฉบับที่ 43 หน้า 64-65Was of Farmer
คิดจะเป็นเกษตรกรในยุคนี้ ต้องมีความพร้อมแค่ไหน อย่างแรกคือต้องมีที่ดินทำกิน อย่างที่สองต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำกิน ไม่ใช่นึกอยากจะทำก็ทำ ไม่ได้ผลแน่นอน
Basic Organic
Planted a seed in a cup, watered it, and watched it grow. Creating a garden that produces fresh food is the basics of organic gardening and the keys to success.
Healthy Food Guide
The articles from Healthy Organic Food in Farmer Landing Guide. You be able view the latest blog and latest health news, see Healthy Food Guide.
Eat Organic Foods
Today, organic foods are big business, sold in chain groceries and often produced by multinational companies and then trucked across the country.
Looking for something?
Experience the joy of sharing!