Farmer Landing with Healthy Organic

Organic Blog

The "greenest" foods are healthy foods. Whether you eat meat or are strictly vegetarian or vegan, these are the foods that are good for you and good for the planet. In 4 weeks you can make the switch to a diet of delicious, whole, organic foods, local foods, artisan foods with fewer pesticides, hormones, antibiotics, genetically modified ingredients or chemical additives.

Eat Organic Food. To Life and a Healthy Body

  1. Anti Cancer Soursop

    Many sites on the internet advertise and promote soursop/graviola capsules as a cancer cure. According to Cancer Research UK, there...
  1. บีทรูท ผักกระถาง

    บีทรูทนั้นถือเป็นผักเพื่อสุขภาพประจำเมืองหนาวที่ปลูกกันมากทางภาคเหนือของบ้านเรา ในแถบภาคกลางก็สามารถปลูกได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะฤดูหนาว

สุพรรณบุรี 1 ข้าวต้านเพลี้ย

หากถามหาสายพันธุ์ข้าวไทย ที่มีคุณสมบัติ ทนหนาว และต้านเพลี้ยได้ดี เมื่อผ่านฤดูน้ำท่วมและเข้าสู่ช่วงน้ำลด นั่นหมายถึงประเทศไทยกำลังจะย่างเข้าสู่ฤดูกาลที่มีอาการหนาวเย็นไปอีก 3-4 เดือน โดยเฉพาะในปี 2556 นี้ หนาวเย็นยะเยือก และนับเป็นช่วงระยะที่ชาวนามีความจำเป็นต้องลงมือหว่านไถเภื่อปลูกข้าวกันแล้ว โดยระหว่างเดือน พ.ย. – ธ.ค. ถือเป็นฤดูนาปรังของทุกรอบปีช่วงเวลาคาบเกี่ยวฤดูหนาวนี้เอง หากเกษตรกรไปเลือกสายพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะคอรวงสั้น อย่างเช่นพันธุ์ชัยนาท 1 , ปทุมธานี 1 , พิษณุโลก 2 , ข้าว กข 49 และพันธุ์อื่นๆ ก็อาจเป็นปัญหา เพราะอากาศหนาวเย็นจะทำให้รวงข้าวโผล่ไม่พ้นกาบใบโดยเฉพาะปลายรวงในส่วนที่เหนือกาบใบธง จะตั้งและไม่โน้มรวง ทำให้เมล็ดข้าวที่ได้จะลีบและบางไม่ได้น้ำหนัก ส่วนโคนรวงถึงกลางรวงที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยกาบใบธง เมล็ดจะลีบทั้งหมด โดยที่เมล็ดที่ลีบนั้นสาเหตุก็เนื่องจากข้าวไม่ผสมเกสร เพราะอุณหภูมิมีผลกระทบต่อการผสมเกสรของข้าว และผลผลิตของข้าว โดยหากมีอุณหภูมิ 15-20 องศาฯ จะทำให้เมล็ดข้าวลีบ ซึ่งช่วงข้าวระยะเวลา 10-14 วัน ก่อนการออกดอก ที่ช่วงกลางคืนมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาฯ ซึ่งหากเจอลักษณะนี้ก็คาดการณ์ได้เลยว่า ผลผลิตข้าวจะไม่ดีอย่างที่คิด แม้จะเก็บไว้ทำเป็นข้าวนึ่ง ก็ตาม

ข้าวทนหนาว ต้านเพลี้ย

ข้าวสายพันธุ์ สุพรรณบุรี 1 ข้าวไทยที่ไม่กลัวความหนาว เป็นข้าวต้านเพลี้ย ที่ดีอีกชนิดหนึ่ง อันที่จริงแล้วข้าวไทยที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดีนั้นก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ และส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะคอรวงยาว เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 3 กข31 (ปทุมธานี 80) และ กข39 เพราะเมื่อกระทบกับอากาศที่เย็นในช่วงข้าวกำลังตั้งท้องหรือออกดอกแล้ว ผลผลิตที่ได้จะไม่เสียหายมาก เพียงแต่คอรวง และความยาวเมล็ดข้าวจะหดสั้นลงไปเท่านั้น

สุพรรณบุรี 1 ข้าวต้านเพลี้ย

แต่ในหลายสายพันธุ์ที่กล่าวมานั้น ก็มีไม่กี่สายพันธุ์ที่มีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และหนึ่งในนั้นที่ต้านทานได้ดีที่สุดก็คือ ข้าวไทยสุพรรณบุรี 1 นั่นเอง สาเหตุที่ต้องกล่าวถึงข้าวสายพันธุ์นี้ก็เพราะมีความสามารถต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแล้ว ยังสามารถต้านทานอากาศหนาวได้ดีอีกด้วย และในรอบการทำนาปรังนั้น ชาวนาไทยต้องเจอกับปัญหาพร้อมๆ กันในหลายด้าน ทั้งเพลี้ยกระโดดที่ระบาดรุนแรงทำลายข้าวไปหลายแสนไร่ในแต่ละปี รวมทั้งปัญหาในเรื่องของกรมชลประทานงดส่งน้ำเพื่อทำนาปรัง และปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอ แล้วยังมีอากาศที่หนาวเข้ามาอีก เรียกว่าในปีนั้นๆ เจอไปหลายเด้ง และชาวนาก็ต้องเร่งปลูกข้าวให้สุกก่อนน้ำจะหมด

สุพรรณบุรี 1 ข้าวต้านเพลี้ย

ในเรื่องของอากาศหนาวและเพลี้ยกระโดดนั้น เป็นการเลือกสายพันธุ์เพื่อป้องกันไว้ก่อน โดยข้าวสุพรรณบุรี 1 (Suphan Buri 1) นั้นเป็นข้าวเจ้าที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างลูกผสมชั่วที่ 1 IR25393-57-2-3/กข23/IR27316-96-3-2-2 และลูกผสมชั่วที่ 1 ของ SPRLR77205-3-2-1-1/SPRLR79134-51-2-2 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อ 2528

ก่อนทำการเลือกและปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR85163-5-1-1-2 และได้รับการประกาศรับรองพันธุ์จากคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา กรมวิชาการเกษตร ให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อ 28 ตุลาคม 2537

สุพรรณบุรี 1

ลักษณะเด่นคือเป็นข้าวเจ้านาสวน สูงประมาณ 125 เซนติเมตร ไม่ไวต่อช่วงแสง มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน นั่นหมายถึงหากปลูกในเดือนพฤศจิกายน ก็จะเก็บเกี่ยวได้ในราวเดือน มกราคา-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในฤดูหนาวพอดี (ปกติจะหนาวตั้งแต่ ธันวาคม-กุมภาพันธ์) ด้วยลักษณะทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ทำให้ต้านทานลมในช่วงฤดูหนาวได้ดี ใบมีสีเขียวเข้ม มีขน กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาวค่อนข้างตั้งตรง คอรวงยาว รวงค่อนข้างแน่น

พัฒนาข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์

สำหรับเมล็ดข้าวเปลือกที่ได้จะมีสีฟาง ระยะพักตัวของเมล็ดจะประมาณ 22 วัน ข้าวสุพรรณบุรี 1 จัดเป็นข้าวเมล็ดยาว โดยเมล็ดข้าวเปลือกยาวประมาณ 10.0×2.4×2.2 มิลลิเมตร และเมล็ดข้าวกล้อง 7.3×2.2×1.8 มิลลิเมตร (ยาวxกว้างxหนา) ด้วยเป็นข้าวที่มีปริมาณอมิโลส 29% ทำให้สุพรรณบุรี 1 เมื่อหุงสุกแล้วคุณภาพข้าวสุกจะมีลักษณะร่าน แข็ง เหมาะกับการนำไปทำเป็นข้าวผัดWas of Farmer
คิดจะเป็นเกษตรกรในยุคนี้ ต้องมีความพร้อมแค่ไหน อย่างแรกคือต้องมีที่ดินทำกิน อย่างที่สองต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำกิน ไม่ใช่นึกอยากจะทำก็ทำ ไม่ได้ผลแน่นอน
Basic Organic
Planted a seed in a cup, watered it, and watched it grow. Creating a garden that produces fresh food is the basics of organic gardening and the keys to success.
Healthy Food Guide
The articles from Healthy Organic Food in Farmer Landing Guide. You be able view the latest blog and latest health news, see Healthy Food Guide.
Eat Organic Foods
Today, organic foods are big business, sold in chain groceries and often produced by multinational companies and then trucked across the country.
Looking for something?
Experience the joy of sharing!